Termin 7    GNM    Fråga 1338

Det finns tre kurativa behandlingsalternativ för HCC (levercellscancer) som erbjuds i Sverige. Vilken hör INTE hit?

De tre kurativa behandlingsalternativ för HCC (levercellscancer) är:
1. Transplantation
2. Resektion
3. Ablation

Vad som rekommenderas beror på tumörbörda, leverfunktion enligt child/pugh samt funktionsnivå ECOG.

0%
0 av 189 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Gastro-Nutrition-Metabolism Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K7-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 189 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K7 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in