Termin 7    GNM    Fråga 1337

I behandlingsalgoritmen för att kunna bedöma vilken behandling som kan erbjudas en patient med levercellcancer ingår 3 huvudfaktorer, vilken av följande ingår INTE i dessa?

För att doktorerna skall kunna bedöma vilken behandling som kan erbjudas vid HCC (levercellscancer) tittar man på 3 huvudfaktorer ingår i behandlingsalgoritmen;
1. Tumörbörda
2. Leverfunktion enligt Child-Pugh
3. Funktionsnivå ECOG

Nivån ALAT hör inte hit.

Kurativa alternativ som kan erbjudas är transplantation, resektion och ablation.

0%
0 av 189 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Gastro-Nutrition-Metabolism Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K7-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 189 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K7 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in