Termin 7    GNM    Fråga 1336

Ett ulcus klassificeras enligt Forrest-klassificeringen som grad Ib. Vad innebär detta?

Om ett ulcus klassas som Forrest grad Ib innebär det att det sipprar fram blod från såret.

Forrestgrad är avgörande för risken för att såret åter börjar blöda om behandling inte ges.0%
0 av 189 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Gastro-Nutrition-Metabolism Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K7-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 189 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K7 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in