Termin 7    Gen    Fråga 1335

Du har en patient som precis fått en cancerdiagnos, hon är orolig men pigg och klarar sina vardagsaktiviteter som vanligt, vilken funktionsnivå (ECOG/WHO; 0-4) uppfattar du att hon tillhör?

ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group) är ett en skala för bedömning av en patients allmäntillstånd, där 0 är bäst och 4 är sämst - 5 är död. Din patienten är 0.

0%
0 av 189 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Gastro-Nutrition-Metabolism Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T7-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 189 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K7 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in