Termin 7    Gen    Fråga 1334

Opdivo (Nivolumab) används som behandlingsalternativ vid flera olika cancrar, t.ex. avancerat malignt melanom och njurcellscancer. Vad har Opdivo för verkningsmekanism?

Opdivo (Nivolumab) är en human monoklonal IgG4-antikropp som binder till PD-1 (Programmed Death) receptorn på T-cellerna. PD1/PD-L1 signalering är en hämmande signalering till T-cellerna som gör att dom inte angriper en cell/antigen. När man bryter denna signalering aktiveras istället T-cellerna enklare och kan då angripa tumörceller som identifieras eller i värsta fall andra kroppsegna celler. Denna signalering mellan immuncell och målcell kallas checkpoint där multipla signaler skickas mellan T-cellen och tumörcellen där vissa är aktiverande och vissa är hämmande så som PD- 1/PD-L1).

0%
0 av 189 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Gastro-Nutrition-Metabolism Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K7-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 189 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K7 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in