Termin 7    Gen    Fråga 1332

Historiskt har de vanligaste första symtomen vid njurcancer bestått av tre symtom/fynd, vilka tillsammans kallas för den ”klassiska triaden”, vilket av följande ingår INTE?

Tidigare upptäcktes njurcancer oftast i sent skede varför majoriteten av fallen hade symtom och tecken vid diagnostillfället; hematuri, buk/flanksmärtor och palpabel resistens kallas för den ”klassiska triaden”. Idag upptäcks oftast njurcancer incidentellt på grund av den ökade användningen av ultraljud, DT och MRT.

Proteinuri hör sålunda inte till den klassiska triaden.

0%
0 av 189 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Gastro-Nutrition-Metabolism Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K7-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 189 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K7 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in