Termin 7    CREN    Fråga 1331

Du jobbar på vårdcentral och möter en patient, 65 år och man, med makroskopisk hematuri, vart remitterar du honom?

Välgrundad misstanke för cancer föreligger vid makroskopisk hematuri (vid ett eller flera tillfällen) hos individer 50 år eller äldre, dessa ska utredas enligt SVF (standardiserat vårdförlopp).

Du informerar honom om att du remitterar honom till urologkliniken för att ta reda på om han har eller inte har cancer, bl.a. genom en cystoskopi. Du informerar om vad ett SVF innebär och att du även skriver remiss för DT-urografi (som görs före cystoskopi) för kartläggning av njurar och urinvägar samt att svaret kommer gå till vederbörande urolog.

0%
0 av 189 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Gastro-Nutrition-Metabolism Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K7-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 189 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K7 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in