Termin 7    Gen    Fråga 1329

Du har en patient med misstänkt knäartros. Vad beställer du för typ av röntgenundersökning för att utröna om det finns artrosförändringar?

Du beställer en slätröntgen (vanlig röntgen) med belastande bilder, d.v.s. de tas stående.Hade du däremot skickat en remiss för en PET-CT (Positronemissionstomografi-datortomografi), som används vid utredning av främst malignitet/metastaser, så hade de ringt upp dig och undrat vad du håller på med.

0%
0 av 189 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Gastro-Nutrition-Metabolism Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K7-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 189 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K7 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in