Termin 7    CREN    Fråga 1328

Vad av följande är INTE en riskfaktor för att drabbas av en osteoporosfraktur?

Riskfaktorer för osteoporosfraktur (fraktur till följd av benskörhet) är bl.a. kvinnligt kön, ålder, tidigare osteoporosfraktur, förälder med höftfraktur och kortisonbehandling.
Fetma är ingen tydlig riskfaktor, däremot är lågt BMI en riskfaktor.

0%
0 av 189 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Gastro-Nutrition-Metabolism Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K7-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 189 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K7 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in