Termin 7    CREN    Fråga 1327

Du har en patient som får ett IPSS-score > 8. Vad är IPSS-score?

IPSS står för International prostate symtom score och är ett formulär där en patient för skatta sina besvär kopplade till miktion.

Tolkning:
* 0-7 poäng - Lindriga besvär
* 8-18 poäng - Måttliga besvär
* > 18 poäng - Svåra besvär

0%
0 av 189 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Gastro-Nutrition-Metabolism Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K7-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 189 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K7 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in