Termin 7    CREN    Fråga 1324

En patient ska sövas med generell anestesi med RSI. Vad står RSI för?

En fruktad narkoskomplikation är aspiration av maginnehåll. Risken för aspiration kan minskas genom att använda RSI som står för Rapid Sequence Induction, som är en teknik för nedsövning av patienter med förhöjd risk för aspiration innan operation.

0%
0 av 189 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Gastro-Nutrition-Metabolism Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K7-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 189 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K7 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in