Termin 7    CREN    Fråga 1323

Vilken är den bästa undersökningen för en akut kartläggning av ett potentiellt rupturerat AAA (abdominal aortic aneurysm)?

För att bekräfta diagnosen samt för att få ytterligare information om anatomi och förekomst av eventuell ruptur bör en akut CT-angiografi genomföras. Ultraljud kan sannolikt verifiera diagnosen men ger ingen anatomisk vägledning. MR-angiografi är mindre lämpligt i denna situation (tidsaspekten).

0%
0 av 189 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Gastro-Nutrition-Metabolism Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K7-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 189 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K7 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in