Termin 7    Gen    Fråga 1322

Gemcitabin och capecitabin är båda en typ av cytostatika som kallas ”antimetaboliter”. Vilken är deras huvudsakliga verkningsmekanism?

Antimetaboliter fungerar genom att de ”härmar” endogena DNA/RNA-nukleinsyrebyggstenar och antingen inhiberar enzymer som behövs för RNA/DNA-syntes och/eller genom att felaktigt byggas in i RNA/DNA-strängen. Detta gör att transkriptionen och/eller replikationen inte fungerar. Det leder till att cellen går i apoptos. Cancerceller (och andra celler med hög proliferation) är känsligare än friska celler med låg proliferations-hastighet.

0%
0 av 189 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Gastro-Nutrition-Metabolism Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K7-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 189 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K7 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in