Termin 7    Gen    Fråga 1319

En mutation i genen CDKNA2 är kopplat till en ärftlig variant av pankreascancer, vilken annan cancerform är denna mutation starkast associerad med, förutom pankreascancer?

Vid mutation av genen CDKNA2 föreligger en 80% risk för malignt melanom. Det föreligger även ökad risk för glioblastom och cancer i övre luftvägar men risken för dessa tumörer är betydligt lägre.

0%
0 av 189 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Gastro-Nutrition-Metabolism Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T7-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 189 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K7 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in