Termin 7    CREN    Fråga 1317

Hur definieras långvarig smärta?

Långvarig smärta definieras vanligen som smärta man haft varje dag i mer än 3 månader (ofta 6 månader inom forskning) och betraktas numera som en egen sjukdom. Tillståndet är sällan farligt men givetvis besvärande.

0%
0 av 189 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Gastro-Nutrition-Metabolism Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K7-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 189 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K7 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in