Termin 7    PU    Fråga 1316

Vilken av följande arbetsrelaterade faktorer medför INTE en ökad risk för besvär och sjukdomar i nacken och/eller axlarna?

Studier visar att risken för besvär och sjukdomar i nacken och/eller axlarna ökar vid arbete som innebär:
* Obekväma arbetsställningar som böjd/vriden bål
* Kraftkrävande rörelser (lyfta, bära, skjuta, dra).
* Arbete med armar ovanför huvudet ökar risken,
* Långvariga statiska arbetsställningar i låsta positioner.
* Risken för besvär är också större i arbeten som innebär kombinationen av höga krav och låg kontroll eller enbart höga krav i arbetet samt enbart låg kontroll eller lågt beslutsutrymme

Intermittenta dynamiska arbetsuppgifter liknar mer träning och har snarare positiva effekter.

0%
0 av 189 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Gastro-Nutrition-Metabolism Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K7-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 189 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K7 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in