Termin 7    Gen    Fråga 1314

När man talar om strålning hör man ofta enheten Gray (Gy). Vad betyder Gray?

Gray, eller Gy, är SI-enheten för absorberad dos (hur mycket joniserande strålning som absorberats). 1 Gy är en joule per kg vävnad och används vid bl.a. planerad strålning av en tumör.

Gray har ersatt den äldre enheten som hette rad, 1 Gy är lika med 100 rad.

0%
0 av 189 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Gastro-Nutrition-Metabolism Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K7-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 189 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K7 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in