Termin 7    NSPR    Fråga 1311

Vad är neuropatisk smärta?

Neuropatisk smärta är smärta som uppkommer på grund av skador eller sjukdomar i nervsystemet. Kan vara perifer (ex. vid karpaltunnelsyndrom) eller central (ex. efter stroke). Kan vara konstant eller intermittent. Behandlas annorlunda än annan typ av smärta (nociceptiv, nociplastisk och idiopatisk).

0%
0 av 189 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Gastro-Nutrition-Metabolism Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K7-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 189 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K7 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in