Termin 7    NSPR    Fråga 1309

Vad innehåller de analgetiska läkemedlen Citodon och Panocod?

Citodon och Panocod är kombinationspreparat och innehåller kodein och paracetamol. De är analgetiska läkemedel. Kodein är en prodrog som i kroppen omvandlas till morfin av enzymet CYP2D6.

0%
0 av 189 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Gastro-Nutrition-Metabolism Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K7-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 189 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K7 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in