Termin 7    CREN    Fråga 1307

Hur många timmar innan start av anestesi tillåts en patient inta klara vätskor?

En patient tillåts inta klara vätskor fram till 2 timmar innan anestesistart. När det gäller icke-klara vätskor och mat är denna gräns 6 timmar. Begränsningen av intaget av föda och vätskor är till för att minska risken för aspiration under anestesi (vilken kan ha livshotande konsekvenser i form av bl.a. akut luftvägsobstruktion, kemisk pneumonit eller bakteriell pneumoni).

0%
0 av 189 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Gastro-Nutrition-Metabolism Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K7-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 189 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K7 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in