Termin 7    CREN    Fråga 1306

Vid vilken typ av anestesi är den postoperativa mortaliteten högst?

Den postoperativa mortaliteten är högst vid generell anestesi. Flera studier har visat att den postoperativa sjukhusmortaliteten vid generell anestesi är högre än vid de andra anestesimetoderna samt att dessa patienter i regel kräver längre inneliggande vård.

Risker med generell anestesi inkluderar bland annat andningssvikt, cirkulationssvikt och postoperativt delirium.

0%
0 av 189 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Gastro-Nutrition-Metabolism Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K7-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 189 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K7 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in