Termin 7    GNM    Fråga 1305

Vilket läkemedel bör inte användas för att motverka obstipation vid opioidbehandling?

Bulkmedel utövar sin effekt genom att dra åt sig vatten och öka volymen materialet i tarmlumen. Ökad mekanisk stimulering av tarmens peristaltik leder till minskade problem med obstipation. Dock kommer denna effekt inte kunna utnyttjas vid samtida opioidbehandling då opioider hämmar tarmens peristaltik. Effekten kan istället bli ytterligare förvärrad obstipation.

0%
0 av 189 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Gastro-Nutrition-Metabolism Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K7-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 189 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K7 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in