Termin 7    CREN    Fråga 1304

Hur många mg morfin i tablettform ska en patient som står på långtidsbehandling med Dolcontin 60 mg/dygn ha som vid behovsdos?

10 mg - här använder vi oss av den s.k. "1/6-regeln" vilken innebär att en vid behovsdosering av opioidpreparat till en patient som står på långverkande opioidpreparat ska vara 1/6 av denna dygnsdos.

60/6 = 10.

0%
0 av 189 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Gastro-Nutrition-Metabolism Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K7-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 189 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K7 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in