Termin 7    Gen    Fråga 1301

Du ska suturera ett 4 mm djupt skärsår på handryggen hos en 50-årig herre. Vilken storlek på nål väljer du?

4-0 är det bästa valet i den här situationen. Större nålar som 1-0 och 2-o används generellt inte vid hudkirurgi. 3-0 kan användas vid suturering av hud, men då främst på rygg, skalp eller underben. 5-0 kan även den användas vid hudkirurgi, men främst i ansiktet eller på andra ställen på mindre barn.

0%
0 av 189 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Gastro-Nutrition-Metabolism Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K7-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 189 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K7 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in