Termin 7    Gen    Fråga 1300

Vid en av följande operationer är steriliteten extremt viktig, vilken?

Vid implantatskirurgi är steriliteten viktigare än vid annan kirurgi (även om den vid all kirurgi är oerhört viktig). Detta beror på att bakterier har en tendens att bilda biofilm på främmande material som plast och metall. Bakterier i biofilmformation, ex. på en höftledsprotes är mycket svåra att behandla bort med antibiotika och ska med alla möjliga medel undvikas. Därmed är sterilitet vid implantatskirurgi av extra stor vikt.

0%
0 av 189 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Gastro-Nutrition-Metabolism Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K7-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 189 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K7 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in