Termin 7    Gen    Fråga 1288

En kvinna med en ER/PR-negativ, HER2-positiv bröstcancer med ett Ki-67 på 33% bör efter mastektomi INTE behandlas med... ?

Denna kvinna kommer med största sannolikhet inte ha någon stor nytta av en tamoxifenbehandling då bröstcancercellerna är östrogenreceptornegativa. Således ska tamoxifen, som är en antiöstrogen, inte ges.

Alla andra behandlingsalternativ är rimliga/lämpliga.

0%
0 av 189 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Gastro-Nutrition-Metabolism Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K7-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 189 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K7 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in