Termin 7    Gen    Fråga 1286

Patient som står på cytostatika och konkomitant strålningsbehandling söker akuten med tecken på septisk chock. Neutropeni föreligger. Vad gör du?

Patient med malignitet och malignitetsinriktad behandling riskerar att drabbas av neutropen feber (feber vid neutropeni) och i värsta fall septisk chock. Detta tillstånd är mycket farligt och bredspektrumantibiotika ska genast sättas in, innan svar från tagna odlingar och andra prover inkommit. Risken för att patienten avlider stiger för varje timme som behandling uteblir.

0%
0 av 189 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Gastro-Nutrition-Metabolism Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K7-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 189 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K7 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in