Termin 7    Gen    Fråga 1284

Vad av följande är en mycket viktig dosbegränsande biverkan vid cytostatikabehandling?

En dosbegränsande biverkan är en biverkan som är så allvarlig att den tillåts styra vilken dos av ett läkemedel man kan ge. Benmärgssuppression ökar risken för allvarliga infektioner, blödningar och andra tillstånd förenade med ett lågt Hb vilket man måste ta hänsyn till när man behandlar patienter med cytostatika.

0%
0 av 189 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Gastro-Nutrition-Metabolism Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K7-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 189 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K7 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in