Termin 7    Gen    Fråga 1283

Ondansetron kan ges vid samtida behandling med cytostatika för att minska risken för... ?

Ondansetron är en selektiv 5-HT3-receptorantagonist som ges vid samtida cytostatikabehandling för att minska risken för illamående. Vid behandling med cytostatika kan 5-HT i frisättas i ökad mängd från tunntarmen och initiera kräkreflex genom aktivering av afferenta vagusnervtrådar via 5-HT3- receptorer. Blockering av 5-HT3-receptorn minskar därmed illamåendet.

Flera andra läkemedel, som neurokinin-1-receptorantagoniser, kortison, dopaminreceptorblockerare, bensodiazepiner eller antipsykotikum kan även de minska risken för illamående.

0%
0 av 189 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Gastro-Nutrition-Metabolism Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K7-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 189 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K7 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in