Termin 7    Gen    Fråga 1281

Cisplatin är en... ?

Cisplatin är en platinaförening och tillika ett antineoplastiskt läkemedel. Fungerar genom att klorid släpper från platina i molekylen - reaktiv positivt laddad platinajon som binder negativa molekyler, bl.a. till baserna i DNA-molekylen. Bildar korsbindningar mellan baser på samma sträng eller på olika strängar i DNA-molekylen. Detta leder till att DNA-polymeras inte kan replikera förbi området. DNA-skador uppstår och cellen går i apoptos.

0%
0 av 189 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Gastro-Nutrition-Metabolism Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T7-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 189 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K7 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in