Termin 7    Gen    Fråga 1280

Vilka är de fyra faserna i en krisreaktion?

Chockfasen, reaktionsfasen, bearbetningsfasen och nyorienteringsfasen brukar anges som de fyra faserna i en krisreaktion.

Chockfasen kommer i direkt anslutning till att patienten får cancerbeskedet. Känslor av overklighet kan uppstå, tillsammans med förvirring, känslolöshet, bedövning och kroppsliga reaktioner som muntorrhet, yrsel, darrningar, kallsvettningar, svettningar etc. Patienten har ofta svårt att ta in information i detta stadium Brukar vara från några minuter till några dagar. Chocken är ett filter mot omgivningen, fungerar lite som ett skydd för att inte patienten ska bli mentalt överkörd.

I reaktionsfasen blir det overkliga verkligt. Olika reaktioner som kan uppstå är ilska, irritation, trötthet, koncentrationssvårigheter, sömnsvårigheter, sorg, nedstämdhet, skuld och skam. Pågår mellan veckor och månader. Många har behov av att tala med någon annan för att ta sig framåt från denna fas.

I bearbetningsfasen bearbetar patienten information och får insikt och perspektiv. Kan börja blicka framåt. Brukar vara upp till några år.

I nyorienteringsfasen har patienten bearbetat det som skett och anpassat sig. Det har blivit en del av patienten själv, en ny dimension av personligheten. De överväldigande känslorna och smärtan är mer eller mindre under kontroll. Finns kvar som ett ärr, men behöver inte hindra livskänslan. Kan vara livet ut.

0%
0 av 189 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Gastro-Nutrition-Metabolism Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T7-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 189 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K7 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in