Termin 7    Gen    Fråga 1279

Vad kallas de riktade insatser som en patient får ta del av mellan cancerdiagnos och behandlingsstart som bl.a. syftar till att minska behandlingskomplikationerna och förbättra överlevnaden?

Prehabilitering är ett begrepp för de riktade insatser som en patient får ta del av från cancerdiagnos till start av behandling mot cancern. Prehabiliteringen syftar till att minska behandlingskomplikationer, öka sannolikheten att en patient kan fullfölja sin behandling och förbättra överlevnaden. Processen omfattar bedömningar rörande fysiska och psykologiska patientfaktorer inkluderande bl.a. funktionellt utgångsstatus, nutritionsstatus, fysisk kapacitet och mentalt status. Bör säkerställa att fysisk aktivitet och nutrition är optimala, att psykologiskt stöd finns och erbjuda hjälp med rökstopp och att minska alkoholkonsumtion.

0%
0 av 189 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Gastro-Nutrition-Metabolism Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T7-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 189 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K7 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in