Termin 7    Gen    Fråga 1278

Vad av följande är INTE en akut biverkning av strålbehandling mot bäckenet?

Akuta biverkningar vid strålning av bäckenet inkluderar buksmärtor, diarréer, avföringsinkontinens, frekventa trängningar, miktionssveda, erytem, sår eller blåsor samt pancytopeni (brist på alla typer av blodceller). Akuta biverkningar uppkommer inom ett par tre dagar till ett par tre veckor från strålbehandlingens start.

Mikrofrakturer i bäckenet är en vanlig sen biverkning till strålning mot bäckenet.

0%
0 av 189 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Gastro-Nutrition-Metabolism Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K7-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 189 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K7 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in