Termin 7    Gen    Fråga 1276

I vilka faser i cellcykeln är cellerna som mest känsliga för joniserande strålning?

Cancerceller delar sig snabbare än friska celler. Detta betyder att andelen celler som befinner sig i S- och M-fas (de faser då cellerna är som känsligast för joniserande strålning) vid ett givet tillfälle kommer vara högre i tumören än i resten av kroppen. Strålning kommer därmed göra större skada på tumörceller än omkringliggande friska celler. Detta är en av grundprinciperna för strålningsbehandling mot tumörer.

0%
0 av 189 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Gastro-Nutrition-Metabolism Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K7-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 189 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K7 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in