Termin 7    CREN    Fråga 1272

Vilken volym vätska ska en patient på 100 kg med 30% brännskador ha under det första dygnet enligt Parklandformeln?

Parklandformeln: 4 ml x kroppsvikt (kg) x procent brännskadad hud

I det här fallet: 4 ml x 100 kg x 30 = 12 000 ml de första 24 timmarna.

Hälften av denna volym ska ges de första 8 timmarna och resterande de efterkommande 16 timmarna.

0%
0 av 189 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Gastro-Nutrition-Metabolism Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T7-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 189 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K7 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in