Termin 7    CREN    Fråga 1270

Hur stor del av kroppsvikten har man förlorat i form av vätska vid en svår dehydrering?

Vid en svår dehydrering har man förlorat cirka 10 % av sin kroppsvikt i form av vätska. För en man på 80 kg betyder det att 8 liter vätska har förlorats. Detta leder till hypotension, takykardi, anuri, och i värsta fall hypovolem chock.

0%
0 av 189 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Gastro-Nutrition-Metabolism Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T7-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 189 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K7 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in