Termin 7    CREN    Fråga 1268

Vilka är de 4 grundpelarna inom anestesin?

Grundpelarna inom anestesi är:
* Hypnos (själva sederings-/sövningsprocessen)
* Analgesi (smärtstillandet)
* Muskelrelaxantia (avslappnandet)
* Luftvägskontroll (har man gett muskelrelaxation måste man etablera luftvägskontroll då patienten riskerar att inte kunna sköta andningen själv)

0%
0 av 189 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Gastro-Nutrition-Metabolism Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T7-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 189 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K7 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in