Termin 7    Gen    Fråga 1264

En kvinna testas positiv för mutation i BRCA1-genen. Vem har ansvar för att delge hennes två döttrar resultatet?

Ingen har ansvar att informera hennes döttrar om mutationen och vilken risk för bröstcancer och andra cancrar denna innebär. I Sverige är det inte tillåtet med uppsökande verksamhet. Patienten får berätta för släktingar om hon vill. Etiskt dilemma för patienten - berätta eller inte berätta. Vad bidrar till minst lidande?

0%
0 av 189 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Gastro-Nutrition-Metabolism Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K7-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 189 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K7 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in