Termin 7    Gen    Fråga 1263

Vilka är de tre vanligaste cancertyperna i Sverige efter prostatacancer och bröstcancer?

Prostatacancer, bröstcancer, hudcancer (inklusive malignt melanom men borträknat basalcellscancer), kolorektalcancer och lungcancer utgör de 5 vanligaste cancerformerna i Sverige.
Risken att utveckla prostatacancer innan 75 års ålder är knappt 13%. Risken att utveckla bröstcancer (för kvinnor) är knappt 10% (mycket lägre för män). Risken att utveckla någon av de andra cancertyperna är mellan 2-3% per sort innan 75 års ålder.

0%
0 av 189 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Gastro-Nutrition-Metabolism Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K7-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 189 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K7 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in