Termin 7    Gen    Fråga 1261

Vad innebär heteroplasmi?

Begreppet heteroplasmi blir aktuellt vid studier av hur mitokondriellt DNA (mtDNA) går i arv och vilka som blir sjuka i ärftliga mitokondriella sjukdomar. Mitokondriellt DNA ärver man från sin mor. I en kvinnas könsceller finns många mitokondrier, och alla mitokondrier har inte samma DNA (heteroplasmi). Olika könsceller innehåller olika stor andel mitokondrier med muterat DNA. En individ kan därför ha mer eller mindre tur i det genetiska lotteriet och ärva olika stor andel mitokondrier med muterad respektive friskt DNA, vilket avgör om individen i framtiden kommer bli sjuk.

0%
0 av 189 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Gastro-Nutrition-Metabolism Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T7-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 189 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K7 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in