Termin 7    Gen    Fråga 1258

Vad innebär konsolideringsbehandling inom onkologin?

Konsolideringsbehandling, eller postremissionsbehandling/intensifieringsbehandling, ges efter remission med syfte att döda eventuella kvarlevande cancerceller och minska risken för recidiv.
Om induktionsbehandling (den första behandlingen som ges, syftar primärt till att ta bort/döda alla cancerceller) i ett fall utgörs av kirurgi kan konsolideringsbehandlingen utgöras av uppföljande strålbehandling eller hormonterapi, eller en kombination av dessa båda.

0%
0 av 189 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Gastro-Nutrition-Metabolism Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K7-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 189 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K7 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in