Termin 7    NSPR    Fråga 1257

Ett positivt Thompsons test är diagnostiskt för... ?

Thompsons test är ett test för att påvisa eller utesluta ruptur av achillessenan. Patienten ligger i bukläge varpå man komprimerar vadmuskulaturen. Vid ett positivt test plantarflekteras inte foten, en total total ruptur av achillessenan föreligger. Viktigt att jämföra med andra sidan.

0%
0 av 189 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Gastro-Nutrition-Metabolism Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T7-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 189 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K7 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in