Termin 7    PU    Fråga 1252

Under de första 3 månaderna av en sjukskrivning betalas sjukpenning ut om man inte... ?

De första tre månaderna betalas sjukpenning ut om man inte kan återgå till de vanliga arbetsuppgifterna på sitt arbete. Efter 3 månader, och upp till 6 månader, betalas sjukpenning ut om man inte kan återgå till någon typ av arbete på sin arbetsplats. Därefter betalas sjukpenning ut om man inte kan återgå till någon typ av vanligt förekommande arbete, på hela arbetsmarknaden.

Om man inte kommer kunna jobba något mer i hela sitt liv betalas istället sjukersättning ut (tidigare kallad förtidspension).

Både sjukpenning och sjukersättning kan betalas ut på 25, 50, 75 eller 100%.

Rehabiliteringskedjan

0%
0 av 189 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Gastro-Nutrition-Metabolism Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K7-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 189 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K7 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in