Termin 7    Gen    Fråga 1247

Hur ska man tänka när man väljer storlek på nästub ("kantarell") till en patient med icke-fria luftvägar?

Nästubens, eller kantarellens, tjocklek ska vara så tjock som möjligt utan att den riskerar att vara vävnadsskadande vilket gör att man bör välja en kantarell med en diameter som motsvarar näsborrens diameter. Större mängder luft kan passera genom en grov kantarell. Längden mäter man genom att direkt jämföra mellan näsvingen och örsnibben - minnesregeln här kan vara "mjukt mot mjukt" (kantarellen är mjuk, liksom näsvinge och örsnibb). Detta gör att kantarellen når bak till svalget och hjälper till att hålla luftvägarna öppna.

0%
0 av 189 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Gastro-Nutrition-Metabolism Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T7-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 189 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K7 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in