Termin 7    NSPR    Fråga 1245

I vilken led är det vanligast att man utför ledpunktion?

Det är vanligast att man utför ledpunktion i knäleden. Detta beror bl.a. på att en vanlig indikation för ledpunktion är misstanke om septisk artrit (i dessa fall vill man analysera ledvätskan med avseende på förekomst av bl.a. laktat, vita blodkroppar, bakterier, kristaller etc.), vilken ofta slår sig ned i knäleden. Ledpunktion utförs även vid intraartikulär behandling av artros med hyaluronsyra - knäleden är ett mycket vanligt ställe för artros.

0%
0 av 189 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Gastro-Nutrition-Metabolism Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K7-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 189 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K7 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in