Termin 5    VF    Fråga 904

Vad betyder incidens?

Incidens används inom epidemiologin för att ange antalet event (insjuknanden) i en viss population (ex. svenska folket) under en avgränsad tid (ex. 1 år). Anges ofta som antal fall per 100 000 personer och år.

Ex. är incidensen för MS cirka 10/100 000 personer och år.

0%
0 av 106 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Vetenskapligt förhållningsätt Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T5-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 106 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från T5 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Ska du bara träna inför T5-neurotentan så klickar du på Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Logga in