Termin 5    VF    Fråga 902

Vad är AND, OR och NOT exempel på?

Booleska operatorer kan minska antalet sökträffar (AND och NOT) eller öka dem (OR).

Vid frassökningar används " " kring två eller flera ord för att hålla ihop dem i sökningen --> minskar antalet träffar.

Vid trunkeringar används * efter en ordstam för att söka på alla möjliga ändelser av ordet eller i mitten av ett ord för att söka på andra stavningar.

Thalmiska operatorer existerar inte.

0%
0 av 106 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Vetenskapligt förhållningsätt Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T5-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 106 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från T5 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Ska du bara träna inför T5-neurotentan så klickar du på Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Logga in