Termin 5    VF    Fråga 901

Vad är "standard error of the mean" (SEM)?

SEM räknas ut genom att man tar standardavvikelsen (SD) och dividerar med roten ut antalet mätvärden (n). Den genomsnittliga standarddeviationen från medelvärdet minskar om man upprepar försöket väldigt många gånger. Viktigt att tänka på när man planerar en studie.

Standardavvikelse är "ett mått på variationen bland observationerna".

0%
0 av 106 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Vetenskapligt förhållningsätt Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T5-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 106 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från T5 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Ska du bara träna inför T5-neurotentan så klickar du på Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Logga in