Termin 5    VF    Fråga 895

Hur kan man minska risken för confounding när man genomför en klinisk studie?

Randomisering är mycket användbart och minskar risken för confounding. Bör alltid användas när man genomför kliniska studier.

När man gör stratifierade analyser minskar man inte risken för confounding, utan man kontrollerar för confounding i efterhand.

Att ha en kvalitativ ansats eller att minska antalet individer i studien minskar inte risken för confounding.

0%
0 av 106 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Vetenskapligt förhållningsätt Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T5-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 106 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från T5 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Ska du bara träna inför T5-neurotentan så klickar du på Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Logga in