Termin 5    VF    Fråga 892

I vilken av följande situationer vill man använda prediktiva värden (PPV och/eller NPV) istället för specificitet och sensitivitet för att avgöra ett tests användbarhet?

Ett test kan ha god specificitet och sensitivitet, men om prevalensen är mycket låg eller mycket hög blir PPV respektive NPV förhållandevis låga. I dessa fall säger PPV eller NPV mycket mer om testets egentliga användbarhet än specificiteten och sensitiviteten.

0%
0 av 106 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Vetenskapligt förhållningsätt Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T5-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 106 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från T5 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Ska du bara träna inför T5-neurotentan så klickar du på Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Logga in